VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE!


Nájdete tu všetko, čo naša spoločnosť ponúka pre vás na to, aby naše nasledovné generácie mali čo najviac zachovanú prírodu a čisté životné prostredie.

Pomocou našich výrobkov sa z kopy neupravených materiálov stávajú úhľadné balíky, ktoré sa dajú lepšie ekonomickejšie prepravovať aj na dlhšiu vzdialenosť.

Nároky na dopravu sú menšie a čo je najdôležitejšie, zníži sa množstvo exhalátov vypúšťaných do ovzdušia. A to je náš spoločný cieľ.

Lisovaním (zhutňovaním) odpadov prispejte aj Vy k ochrane životného prostredia!