AutoLoadBaler

Jednoducho, stroj času!

Používaním zariadenia AutoLoadBaler môžete ušetriť až 4 000 pracovných hodín ročne!

AutoLoadBaler je ďaleko vpredu pred bežnými lismi.

AutoLoadBaler je určený najmä pre obchodno-predajné prevádzky. Jeho jednoduchá obsluha, automatické plnenie a vyprázdňovanie sú jeho najväčšie prednosti, ktoré znížia náklady a poskytnú viacej času pre Vašu hlavnú podnikateľskú činnosť. S minimálnymi nárokmi na obsluhu vám ušetrí ročne nezanedbateľné množstvo času. Nudné a otravné trhanie kartónových obalov a ručné plnenie lisu už viac nie je potrebné. Vy predsa potrebujete najmä predávať a nie zneškodňovať odpad.

Prínos zariadenia AutoLoadBaler pre Vaše podnikanie

 • Mobilné zberné vozíky s vysokým objemom
 • Veľká plocha pre reklamu na vozíkoch
 • Balíkovanie bez prípravy trhaním alebo stláčaním
 • Žiadny čas plnenia a čakania
 • Menej pochôdzok
 • Automatické vyprázdňovanie vozíkov
 • Vysoká úspora času
 • Vysoká návratnosť z predaja komodity

Bezpečnosť práce – uzavretý systém zariadenia AutoLoadBaler

„Zariadenie AutoLoadBaler je uzavretý systém, ktorý je pre mňa, ako odborníka na bezpečnosť práce, veľmi dôležitý. Neexistuje žiadna možnosť prísť do kontaktu s mechanickými alebo elektrickými časťami stroja počas jeho prevádzky.“

Spoločnosť Albert Berner Deutschland GmbH ušetrí 46 000 € ročne používaním zariadenia AutoLoadBaler.

Daniel K.

Špecialista na bezpečnosť práce

Menej zbytočných pochôdzok a 2000 hodín ušetreného času!

„Rozhodujúcim faktorom pre nás je, že sme znížili množstvo odpadu z 27.778 na 7,018. Vďaka tomu sme ušetrili 2 000 hodín na zbytočných pochôdzkach pri vnútornej preprave odpadu,  čím sme významne znížili náklady. Strautmann nám ponúkol riešenie mobilného zberného vozíka – vynikajúci nápad! Manipulácia s mobilným zberným vozíkom je omnoho komfortnejšia. Atmosféra v našich obchodoch je oveľa tichšia a príjemnejšia, ako pre našich zákazníkov, tak aj zamestnancov. „

Josef S.

Riaditeľ spoločnosti Rewe Stenten v Aachene

Princíp činnosti zariadenia:

1. Mobilný zberný vozík naplnený recyklovateľným odpadom sa jednoducho a rýchlo zasunie do zariadenia AutoLoadBaler, čím ďalšia činnosť Vašich zamestnancov pri manipulácii s odpadom končí.

2. Vaši zamestnanci sa môžu okamžite opätovne venovať Vašej hlavnej podnikateľskej činnosti. Vozík sa vyprázdňuje sám.

3. Kartónový, či papierový odpad sa automaticky presunie do lisovacej komory a proces lisovania sa rovnako tak spustí automaticky.

„Až o 4000 hodín viac času pre vaše podnikanie.“

Tobias M. zo spoločnosti J.G. Spoločnosť Weisser Söhne GmbH & Co. KG je ohromený:

„AutoLoadBaler je požehnaním pre bezpečnosť našich zamestnancov a efektivitu podnikania. Všetky dodatočné práce a výdavky mimo našej hlavnej podnikateľskej činnosti znamenajú plytvanie produktívnymi zdrojmi. Dnes sme dokázali racionalizovať procesy zhodnocovania odpadov a výrazne tak ušetriť. Ušetrili sme až 4000 pracovných hodín ročne racionalizovaním odpadového hospodárstva.“

Tobias M.

Process manager výrobná technológia, J.G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG

Vaše benefity:

 • Nie je potrebné manuálne plniť zariadenie. To ušetrí obrovské množstvo času!
 • Centrálna inštalácia zariadenia a zber recyklovateľných obalov pomocou veľkoobjemových mobilných zberných vozíkov: Zbytočné pochôdzky s presunom odpadu a ďalšou manipuláciou s ním sú obmedzené na minimum.
 • Bezpečnosť práce je vysoká. Nie je potrebné používať zariadenie na zdvíhanie a vyklápanie odpadu, a nie je potrebné manuálne trhať kartón.
 • 400 až 450 kg vážiace balík z recyklovateľných materiálov je možné predávať priamo recyklačným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú recykláciou, ďalším spracovaním alebo zhodnocovaním odpadu.
retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226