Balíkovacie lisy PP 1208 a PP 1208 Plus 70

Prvá liga spracovania vysokých objemov recyklovateľného materiálu

So silnými a vysokokvalitnými lismi PP 1208 a PP 1208 Plus 70 vstúpite do prémiovej triedy vertikálnych balíkovacích lisov. Tieto lisy sú skutočne výkonné a dokážu lisovať rôzne materiály do naozaj kompaktných rozmerov. Lisujú kartónové obaly, fólie, PET fľaše alebo aj elektronický odpad a plechovky. Lisy rady PP dokážu stláčať materiál silou takmer 70 ton a vytvárajú tak z Vášho odpadu úhľadný a hutný balík.

Prínos lisov PP 1208 a PP 1208 Plus 70 pre Vaše podnikanie:

  • Pohodlná a jednoduchá obsluha
  • Veľký plniaci otvor
  • Automatická brzda
  • Masívna oceľová konštrukcia
  • Poriadok a čistota
  • Priamy predaj spracovanej komodity
  • vysoká návratnosť za predané balíky

Zhutňovanie recyklovateľného materiálu do balíkov oproti voľne ukladanému materiálu má niekoľko jasných výhod. Vaši zamestnanci znížia počet presunov materiálu medzi jeho miestom spracovania a uloženia, čo zníži čas a náklady na manipuláciou s odpadom. Spracovanie odpadového materiálu do vysoko stlačených balíkov Vám zaručí vysokú finančnú návratnosť za ich predaj. S ročným množstvom spracovaného materiálu od 50 do 280 t lisy PP 1208 a PP 1208 Plus 70 zhutňujú recyklovateľný materiál spoľahlivo a ekonomicky výhodne, pričom balíky s hmotnosťou až 450 kg sú priamo obchodovateľnou komoditou.

Vybavenie lisov PP1208 a PP1208 Plus 70: 

Prvá liga nie je len slovo.

Tieto zariadenia sú jednoducho ovládateľné, bezpečné a pohodlné. Sú vybavené nasledujúcimi prvkami:

QuickDoor® kyvadlové alebo posuvné dvere – pre rýchle, priestorovo úsporné a bezpečné plnenie lisovacej komory.

Press-Shield-Guiding system TopPlus® vodiaci systém lisovacieho štítu predlžuje životnosť lisu. V dôsledku veľmi stabilnej konštrukcie predchádza nevyváženosti lisovacej dosky počas lisovania.

CircleSystem® znižuje možnosť opätovnej expanzie stlačeného materiálu v komore po procese lisovania.

Hydraulický zámok dverí HydroClose® kontroluje nechcenú opätovnú expanziu materiálu počas otvárania dverí samostatným hydraulickým valcom, čim zabraňuje neočakávanému prudkému otvoreniu dverí.

Hydraulický systém vysunutia balíkov BaleMatic® zvyšuje pohodlie jeho požívateľov. Vysoko zhutnený balík sa vždy bezpečne a pohodlne vysunie.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226