Balíky BalePress 18, 28 a 53

Profesionáli k vašej dispozícii!

Ukladáte kartónové obaly, papier alebo fóliu na kopy a zmenšujete tak svoj podnikateľský priestor? Voľne uložené obaly musia byť recyklované, čo Vám spôsobuje vynaloženie ďalšieho úsilia a námahy vyrovnať sa s touto povinnosťou. Použitím lisov BalePress 18, 28 alebo 53 sa môže vyriešiť niekoľko problémov a zároveň to môže byť pre Vás ekonomicky zaujímavé.

Prínos lisov BalePress 18, 28 a 53 pre Vaše podnikanie:

  • Úspora nákladov na zhodnocovanie odpadu
  • Zlepšenie vnútornej logistiky pri manipulácii s odpadom
  • Menej internej a externej prepravy odpadu
  • Úspora času – viac času pre vašu hlavnú podnikateľskú činnosť
  • Príjmy z priamo obchodovateľných komodít – balíkov
  • Pohodlné a ľahké plnenie zariadení
  • Požiadavka na malý priestor
  • Veľké zníženie objemu

S ročným objemom produkcie recyklovateľného odpadu od 25 t do 250 t sú lisy rady BalePress 18, 28 a 53 tým správnym riešením pre Vás. Rýchlo, efektívne a zároveň ticho spracujú recyklovateľné materiály ako sú lepenka, fólia, papier alebo plastové fľaše. Lisy zhutňujú recyklovateľný materiál do balíkov, čo pomôže ušetriť miesto na skladovanie materiálu. Pre porovnanie: 10 kg voľne ukladanej lepenky zaberie priestor o objeme  1 m3, no pri zhutnení lepenky v lisoch BalePress sa do priestoru  s objemom 1 m3 zmestí až 400 kg lepenky. Navyše preprava recyklovateľného materiálu vo forme balíka v rámci firmy je o mnoho efektívnejšia, pretože je potrebné vykonať o mnoho menej ciest medzi miestom spracovania a miestom uloženia odpadu. Týmto spôsobom naši zákazníci šetria nielen čas, ale aj znížia náklady na prevádzku vysokozdvižných vozíkov. Obalové materiály, ako je lepenka, papier a fólia, sú v lisoch stlačené do balíkov s hmotnosťou cca 400 kg. Tento materiál už viac nie je odpad, ale komodita, ktorú je možné priamo predať za vyššiu cenu. Lisy Strautmann sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky jednoduché a mali dlhú životnosť. Robustný vodiaci systém lisovacieho štítu TopPlus® zabezpečuje nielen vysoké zhutnenie balíka, ale tiež zaručuje stabilitu lisu a lisovacieho štítu, čím znižuje riziko ich poškodenia, a teda aj náklady na servis a opravu. Lisy sú vybavené posuvnými dverami, ktoré ušetria Váš priestor pri ich otváraní. Dvere lisovacej komory sa posúvajú nahor, neobmedzujú tak pracovný priestor pred zariadením, ako obyčajné dvere. Voliteľné doplnky: Pre rýchlejšie plnenie plniacej komory môžu byť lisy BalePress vybavené automatickým otváraním dverí QuickDoor®. Tento systém umožňuje ešte pohodlnejšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu prevádzku lisu. BalePress 18 s nízkou konštrukčnou výškou je navrhnutý špeciálne pre prevádzky s nízkou výškou stropu. BalePress 28 je špecifický veľmi krátkym časom cyklu lisovania.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226