Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť. Čím lepšia je kvalita zhutnenia balíka a lepšie roztriedenie suroviny, tým vyššie zisky z predaja balíka sa dajú dosiahnuť a samozrejme aj znížiť náklady na prepravu.

Kartón, lepenka a papier sú materiály vhodne pre zhutnenie vo všetkých typoch balíkovacích lisov Strautmann. V závislosti od množstva materiálu sa pri spracovaní materiálu dajú použiť menšie, či väčšie lisy. V prípade malých množstiev materiálov sa používajú predovšetkým malé balíkovacie lisy s manuálnym plnením, viazaním a vysúvaním balíkov. Veľké množstvá vyprodukovaných recyklovateľných materiálov je možné spracovať pomocou plne automatických balíkovacích lisov.

Plechovky na nápoje vyrobené z hliníka a plechu sú vysoko kvalitné recyklovateľné materiály. V záujme optimálneho zníženia objemu boli vytvorené rady briketovacích a balíkovacích lisov, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach.

Pre účely vyprázdnenia plných nápojových obalov, ktorým vypršala doba spotreby, spoločnosť Strautmann vyvinula zariadenie LiquiDrainer®. Zariadenie je vybavené perforátorom, ktorý vytvára diery do obalov a zároveň ich stláča, čím automaticky oddeľuje kvapaliny od obalu.

Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť. Čím lepšia je kvalita zhutnenia balíka a lepšie roztriedenie suroviny, tým vyššie zisky z predaja balíka sa dajú dosiahnuť a samozrejme aj znížiť náklady na prepravu.

Kartón, lepenka a papier sú materiály vhodne pre zhutnenie vo všetkých typoch balíkovacích lisov Strautmann. V závislosti od množstva materiálu sa pri spracovaní materiálu dajú použiť menšie, či väčšie lisy. V prípade malých množstiev materiálov sa používajú predovšetkým malé balíkovacie lisy s manuálnym plnením, viazaním a vysúvaním balíkov. Veľké množstvá vyprodukovaných recyklovateľných materiálov je možné spracovať pomocou plne automatických balíkovacích lisov.

Plechovky na nápoje vyrobené z hliníka a plechu sú vysoko kvalitné recyklovateľné materiály. V záujme optimálneho zníženia objemu boli vytvorené rady briketovacích a balíkovacích lisov, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach.

Pre účely vyprázdnenia plných nápojových obalov, ktorým vypršala doba spotreby, spoločnosť Strautmann vyvinula zariadenie LiquiDrainer®. Zariadenie je vybavené perforátorom, ktorý vytvára diery do obalov a zároveň ich stláča, čím automaticky oddeľuje kvapaliny od obalu.

Vhodné zariadenia:

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226