Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou. Lisy Strautmann určené na kompakciu komunálneho odpadu vytvárajú dodatočný priestor priamo v smetnej nádobe. V súčasnosti existuje už mnoho rôznych odvetví venujúcim sa napr. reštauračným, hoteliérskym alebo zdravotníckym službám, ktoré tieto lisy používajú, čím znižujú svoje náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou. Lisy Strautmann určené na kompakciu komunálneho odpadu vytvárajú dodatočný priestor priamo v smetnej nádobe. V súčasnosti existuje už mnoho rôznych odvetví venujúcim sa napr. reštauračným, hoteliérskym alebo zdravotníckym službám, ktoré tieto lisy používajú, čím znižujú svoje náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

Vhodné zariadenia:

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226