RETEMA, s.r.o. sa zaoberá predajom vertikálnych lisov od nemeckého výrobcu  Strautmann Umwelttechnik GmbH a horizontálnych lisov od slovinského výrobcu RIKO-EKOS d.o.o. Spoločnosť poskytuje záručný a pozáručný autorizovaný a certifikovaný servis zariadení oboch výrobcov.

Všetky lisy sú charakteristické svojou spoľahlivosťou, vysokou kvalitou spracovania, a dlhou, bezproblémovou prevádzkou. Samozrejmosťou je jednoduchá a bezpečná obsluha zariadenia.

ponuka Lisov

Balíkovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych obalových materiálov efektívne, ekonomicky a ekologicky.

Ušetrite na doprave vďaka vyššej hmotnosti a menším rozmerom balíkov.

Briketovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych PET fliaš, Airpop® (EPS).

Šetrite prírodu a prepravné náklady. Naše lisy zmenšia objem materiálu do vysoko zhutnených brikiet.

Špeciálne lisy

Zmenšenie objemu komunálneho odpadu v smetných nádobách alebo stláčanie prázdnych kovových sudov a barelov.

Pohodlne. Flexibilne. Úsporne.

Vyprázdňovače tekutín

Vyprázdňovanie naplnených PET fliaš, TetraPak® obalov, nápojových kartónov a ich celých balení.

Jednoducho, rýchlo, automaticky

Lisy z druhej ruky

Použité lisy rôznych druhov od rôznych výrobcov. Všetky lisy sú v dobrom stave a funkčné.

Recyklácia je proces opätovného využitia už predtým použitých materiálov (ako sú napr. papier, farebné a ostatné kovy, skloplasty, pneumatiky a pod.). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

o nás

Spoločnosť RETEMA, s.r.o. bola založená dňa 7.1.2010. Jej dominantnou činnosťou je predaj a servis technológií pre oblasť životného prostredia, ktoré vyrábajú spoločnosti Strautmann Umwelttechnik GmbH so sídlom v Glandorfe (Nemecko) a RIKA GmbH & Co.KG so sídlom vo Wallenhorst (Nemecko). 

Ponuka zariadení obsahuje celú škálu vertikálnych a horizontálnych lisov určených na zmenšenie objemu druhotných surovín ako sú papier, plasty, fólie, PET fľaše, hliníkové a železné plechovky a sudy, TetraPak-ové obaly a pod. 

Spoločnosť RETEMA, s.r.o.  zabezpečuje autorizovaný a certifikovaný servis všetkých ponúkaných zariadení. 

aký materiál potrebujete spracovať?

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

Plechovky

Plechovky rôznych druhov slúžia ako obaly pre potraviny, nápoje, laky a farby. Prázdne a nestlačené vyžadujú pri skladovaní a preprave veľa priestoru.

Plastové obaly Elektroniky

Obal elektronických zariadení je v súčasnosti tvorený najmä plastom, ktorý je dobre recyklovateľný materiál.

EPS / airpop® – polystyrén

EPS je materiál známy skôr ako polystyrén. Tento materiál je veľmi ľahký. Jeho preprava, ako odpadu, je preto finančne nákladná.

Sudy

Rôzne druhy sudov sú často odpadom, ktorý vzniká vo výrobných závodoch, v nápojovom a chemickom priemysle. Preprava prázdnych sudom je však finančne náročná.

Fólie

Fólia sa v poslednom čase stáva veľmi žiadaným recyklovateľným materiálom. Zisky z predaja fólie stlačenej do balíka sú veľmi vysoké.

Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť.

PET fľaše – prázdne a plné

Použité alebo inak znehodnotené PET fľaše sú veľkým problémom pre životné prostredie, ale aj pre ich výrobcov a odberateľov. Riešením je ich opätovné zhodnocovanie.

Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou.

Nápojové kartónové obaly, Tetra Pak

Viacvrstvové nápojové obaly služia na kvalitné uchovanie svojho obsahu. Po ich použití sa však stávajú odpadom, ktorý je však ľahko recyklovateľný.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

RNDr. Michal Grinč, PhD.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom

michal.grinc@retema.eu
+421 902 178 722