retema

Sme autorizovaný, certifikovaný servis a jediný díleri nemeckej značky lisov Strautmann Umwelttechnik GmbH na SR.

Naše lisy stláčajú suroviny omnoho efektívnejšie. Vďaka tomu budete nie len ekologickejší, ale ušetríte aj na nákladoch.

ponuka Lisov

Balíkovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych obalových materiálov efektívne, ekonomicky a ekologicky.

Ušetrite na doprave vďaka vyššej hmotnosti a menším rozmerom balíkov.

Briketovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych PET fliaš, nápojových plechoviek, kartónových krabíc, Airpop® (EPS).

Šetrite prírodu a prepravné náklady. Naše lisy zmenšia objem materiálu do vysoko zhutnených brikiet.

Špeciálne lisy

Zmenšenie objemu komunálneho odpadu v smetných nádobách alebo stláčanie prázdnych kovových sudov a barelov.

Pohodlne. Flexibilne. Úsporne.

Vyprázdňovače tekutín

Vyprázdňovanie naplnených PET fliaš, TetraPak® obalov, nápojových kartónov a ich celých balení.

Jednoducho, rýchlo, automaticky, bez nutnosti nákladného ručného otvárania.

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, sklaplastov a pneumatík,…). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Niečo o nás

Spoločnosť RETEMA, s.r.o. bola založená dňa 7.1.2010. Jej dominantnou činnosťou je predaj technológií pre oblasť životného prostredia, ktoré vyrába firma Strautmann Umwelttechnik GmbH so sídlom v Glandorfe (Nemecko).

Ponuka zariadení obsahuje celú škálu vertikálnych lisov na úpravu druhotných surovín ako sú papier, plasty, fólie, PET fľaše, hliníkové a železné plechovky a sudy, TetraPak-ové obaly a pod.

Spoločnosť RETEMA, s.r.o. tiež zabezpečuje autorizovaný a certifikovaný servis všetkých ponúkaných zariadení.

Materiály

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

Plechovky

Plechovky rôznych druhov slúžia ako obaly pre potraviny, nápoje, laky a farby. Prázdne a nestlačené vyžadujú pri skladovaní a preprave veľa priestoru.

Elektronický šrot

Obal elektronických zariadení je v súčasnosti tvorený najmä plastom, ktorý je dobre recyklovateľný materiál.

EPS / airpop® – polystyrén

EPS je materiál známy skôr ako polystyrén. Tento materiál je veľmi ľahký. Jeho preprava, ako odpadu, je preto finančne nákladná.

Sudy

Rôzne druhy sudov sú často odpadom, ktorý vzniká vo výrobných závodoch, v nápojovom a chemickom priemysle. Preprava prázdnych sudom je však finančne náročná.

Fólie

Fólia sa v poslednom čase stáva veľmi žiadaným recyklovateľným materiálom. Zisky z predaja fólie stlačenej do balíka sú veľmi vysoké.

Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť.

PET fľaše – prázdne a plné

Použité alebo inak znehodnotené PET fľaše sú veľkým problémom pre životné prostredie, ale aj pre ich výrobcov a odberateľov. Riešením je ich opätovné zhodnocovanie.

Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou.

Nápojové kartónové obaly, Tetra Pak

Viacvrstvové nápojové obaly služia na kvalitné uchovanie svojho obsahu. Po ich použití sa však stávajú odpadom, ktorý je však ľahko recyklovateľný.

Najnovšie články

BaleTainer®

BaleTainer®

BaleTainer® Plne automatický. Pohodlný. Spoľahlivý. BaleTainer® je plne automatický balikovací lis na zhutňovanie papiera, kartónových obalov, fólií a prázdnych PET fliaš. Prínos zariadenia BaleTainer pre Vaše podnikanie Pohodlná prevádzka Vkladanie aj veľkých...

AutoLoadBaler

AutoLoadBaler

AutoLoadBaler Jednoducho, stroj času! Používaním zariadenia AutoLoadBaler môžete ušetriť až 4 000 pracovných hodín ročne! AutoLoadBaler je ďaleko vpredu pred bežnými lismi. AutoLoadBaler je určený najmä pre obchodno-predajné prevádzky. Jeho jednoduchá obsluha,...

Lis do smetnej nádoby MT 240

Lis do smetnej nádoby MT 240

Lis do smetnej nádoby MT 240 Šikovný pomocník pre Vaše podnikanie Lis Strautmann-Dustbin vytváraa ďalší priestor v smetnej nádobe. Objem odpadu vo vnútri smetnej nádoby môže byť až o 75% menší použitím zariadenia MT 240. Lis zhutňuje odpad v smetnej nádobe silou 1 kN,...

retema_logo

Potrebujete poradiť?

RNDr. Michal Grinč, PhD.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 902 178 722