Elektronický šrot

Rýchly pokrok v oblasti vývoja elektroniky a bielej techniky spôsobuje jej rýchle zastarávanie. Nepotrebný, vyhodený tovar sa tak vo veľkých množstvách akumuluje a spôsobuje rôzne problémy. Recyklácia ich plastových komponentov je preto čoraz dôležitejšia. Na jednej strane sa hodnotné materiály vrátia do procesu recyklácie, na druhej strane je nutné zneškodňovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Silnejšia verzia modelu PP 1208 Plus70 je určená na zhutňovanie plastových komponentov pochádzajúcich z elektronického odpadu. Balíkovací lis zhutňuje plastové kryty a komponenty do balíkov s hmotnosťou až 400 kg, čím je možné efektívne využiť celú prepravnú kapacitu.

Elektronický šrot

Rýchly pokrok v oblasti vývoja elektroniky a bielej techniky spôsobuje jej rýchle zastarávanie. Nepotrebný, vyhodený tovar sa tak vo veľkých množstvách akumuluje a spôsobuje rôzne problémy. Recyklácia ich plastových komponentov je preto čoraz dôležitejšia. Na jednej strane sa hodnotné materiály vrátia do procesu recyklácie, na druhej strane je nutné zneškodňovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Silnejšia verzia modelu PP 1208 Plus70 je určená na zhutňovanie plastových komponentov pochádzajúcich z elektronického odpadu. Balíkovací lis zhutňuje plastové kryty a komponenty do balíkov s hmotnosťou až 400 kg, čím je možné efektívne využiť celú prepravnú kapacitu.

Vhodné zariadenia:

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226