EPS / airpop® – polystyrén

EPS je materiál známy skôr ako polystyrén, ktorý sa často používa ako obalový alebo izolačný materiál. Problémom EPS je, že sa skladá hlavne zo vzduchu, čo ho robí ľahkým, ale zároveň zaberá veľký priestor, čo spôsobuje značný logistický problém. V nákladných priestoroch sa prepravuje viac vzduchu ako materiálu, čím sa zvyšujú náklady na prepravu.

Spoločnosť Strautmann vyvinula špeciálny briketovací lis StyroPress®, ktorý zhutňuje materiál EPS do brikiet s veľkou hustotou. Objem je týmto procesom znížený až o 97%. To znamená, že nákladné vozidlo môže byť naložené buď cca. 800 kg voľne uloženého EPS – alebo až 24 t brikiet. Briketovaním materiálu sa dajú ušetriť obrovské náklady na logistiku a zároveň sa dosiahne veľmi vysoký výnos predajom tohto recyklovateľného materiálu.

EPS / airpop® – polystyrén

EPS je materiál známy skôr ako polystyrén, ktorý sa často používa ako obalový alebo izolačný materiál. Problémom EPS je, že sa skladá hlavne zo vzduchu, čo ho robí ľahkým, ale zároveň zaberá veľký priestor, čo spôsobuje značný logistický problém. V nákladných priestoroch sa prepravuje viac vzduchu ako materiálu, čím sa zvyšujú náklady na prepravu.

Spoločnosť Strautmann vyvinula špeciálny briketovací lis StyroPress®, ktorý zhutňuje materiál EPS do brikiet s veľkou hustotou. Objem je týmto procesom znížený až o 97%. To znamená, že nákladné vozidlo môže byť naložené buď cca. 800 kg voľne uloženého EPS – alebo až 24 t brikiet. Briketovaním materiálu sa dajú ušetriť obrovské náklady na logistiku a zároveň sa dosiahne veľmi vysoký výnos predajom tohto recyklovateľného materiálu.

Vhodné zariadenia:

Pozrite si našu ponuku lisov podľa materiálu, ktorý potrebujete spracovať.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226