LiquiDrainer®

Vyprázdňovanie naplnených PET fliaš, plechoviek a TetraPak obalov

LiquiDrainer® – rentabilné, automatické a rýchle vyprázdňovanie plných nápojových balení a obalov. Časovo náročné ručné vyprázdňovanie sa skončilo! LiquiDrainer® to zvládne automaticky a efektívne.

Prínos zariadenia LiquiDrainer® pre Vaše podnikanie

  • flexibilné použitie
  • malý priestor potrebný pre umiestnenie zariadenia
  • jednoduché a rýchle čistenie
  • možnosť začlenenia do výrobnej linky
  • nepretržitá prevádzka
  • trvanlivý, ľahko obsluhovateľný, spoľahlivý

LiquiDrainer® vyprázdňuje naplnené PET fľaše, TetraPak® obaly a nápojové plechovky. Viac fľaškové balenia nie je potrebné oddeľovať, ale celé balíky sa vhodia do násypky zariadenia. Odpadne ručné otváranie fliaš a zdĺhavé vylievanie nápojov. Zariadenie zaberá malý priestor a jeho nízka hmotnosť umožňuje jeho použitie na viacerých miestach. Okrem toho LiquiDrainer môže byť flexibilne použitý pre rôzne materiály.

Zariadenie funguje veľmi jednoducho:

Plné nápojové obaly sa vhadzujú do násypky. Otáčavý rotor prepichuje nápojové obaly a zároveň ich stláča a tak im zmenšuje objem, pričom ich nedrtí a neničí. Tekutiny sú z fliaš vypúšťané a filtrované. Vyprázdnený a predzhutnený materiál môže byť ďalej spracovaný briketovacími alebo balíkovacími lismi. Holistická koncepcia likvidácie odpadu!

Kompaktný dizajn zariadenia LiquiDrainer® umožňuje jednoduché čistenie a prepravu.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226