StyroPress®

Zníženie objemu voľného EPS (airpop®)

StyroPress® zhutňuje airpop odpadový materiál do brikiet kompaktných rozmerov, čím je dosiahnuté obrovské zníženie objemu. Zníženie objemu EPS (Styropor® , airpop®) až o 97%!

Prínos briketovacieho lisu StyroPress pre Vaše podnikanie:

  • Využitie 100% prepravnej kapacity
  • Kontinuálna prevádzka
  • Malé rozmery zariadenia
  • Vysoká návratnosť z predaja brikiet
  • Nie je potrebný prevádzkový personál
  • Možná Non-stop prevádzka 24/7
  • Automatický koncept zariadenia
  • Nakladanie aj veľkorozmerných airpop odpadov a množstva
  • Zníženie nákladov v oblasti logistiky a personalistiky

StyroPress® je briketovací lis na zníženie objemu voľného EPS (airpop®) materiálu. Inovatívny zhutňovací koncept tohto briketovacieho lisu s integrovaným drvičom zhutňuje brikety až do hustoty 700 kg/m3. Táto hustota brikiet zabezpečuje plnú kapacitu nákladných a námorných kontajnerov s hmotnosťou 24 t.

Pre porovnanie: bez zhutnenia je možné prepraviť iba cca 800 kg voľne uloženého materiálu na kamióne alebo v kontajneri! Tým je možné ušetriť značné náklady na dopravu a logistiku. Navyše predaj brikiet môže byť realizovaný so ziskom!

Funkcia: Vďaka veľkému plniacemu otvoru (cca 120 x 120 cm) sa kusy materiálu priamo dostávajú do šiestich šácht drviča, kde sú rozdrvené. V dopravníku sa rozdrvený materiál prepravuje priamo do lisovacej komory. V lisovacej komore je materiál stláčaný silou 250 kN do formy brikiet.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226