Zariadenia na zhutňovanie komunálneho odpadu v kontajneroch 1100 l, 660l a 770l

Pomocník pre obce

Lisy Strautmann-Rollcontainer RC 1100 a RC 660/770 zhutňujú odpady priamo v kontajneroch 660 l, 770 l a 1 100 l, čím v nich vytvárajú priestor na uloženie ďalšieho odpadu.

Prínos zariadení RC 1100 a RC 660/770 pre Vašu obec

  • Zníženie objemu odpadu v kontajneri až o 75%
  • Nižšie náklady na vývoz smetí
  • Kompaktné rozmery zariadení
  • Jednoduchá obsluha

Manipulácia je pohodlná a jednoduchá. Plný kontajner sa jednoducho umiestni do oceľovej konštrukcie lisu a upevní sa bočnými ramenami. Tým je dosiahnutá vysoká stabilita a bezpečnosť počas lisovania. Počas lisovania sa kolesá kontajnera nedotýkajú zeme, a teda nie sú namáhané. Po procese zhutňovania sa v kontajneri vytvorí miesto, ktoré môže byť ďalej vyplnené odpadom a rovnako tak aj následne opätovne zalisované, až pokiaľ sa nevyčerpá jeho celá kapacita.

retema_logo

Potrebujete poradiť?

ING. LADISLAV GRINČ, CSC.

Na Skotňu 377/1, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 903 765 226